Blog

Digital marketing สำคัญกับธุรกิจอย่างไร

Digital marketing คือ เป็นการทำการตลาดรูปแบบหนึ่งที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย เพื่อให้เข้าถึงลูกค้ายิ่งขึ้น ปัจจุบันการสื่อสารผ่านโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์อาจเข้าถึงลูกค้าได้ไม่ดีเท่าไหร่ เนื่องจากการใช้ชีวิตของคนเปลี่ยนแปลงไปการมุ่งทำ Digital marketing จึงสำคัญ การใช้สื่อออนไลน์อย่าง Facebook , Line, Instagram สามารถเข้าถึงลูกค้าได้ดีกว่า แล้วทำไมธุรกิจต้องปรับตัว ธุรกิจออนไลน์มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การเข้าถึงเป็นไปได้อย่างกว้างขวาง รวดเร็ว ประเมินผลง่ายมากขึ้น และการสร้างผลงานผ่านสื่อออนไลน์เป็นไปได้อย่างสะดวกสบายขึ้น ทำให้การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เป็นไปได้ง่ายขึ้นด้วย ในหลายๆ บริษัทเริ่มมีการตระหนัก และตื่นตัวต่อ Digital Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่เป็นเป้าหมายสำคัญในการทำกำไรให้กับธุรกิจ ในการทำ Digital Marketing นั้นเราไม่ได้เพียงแค่จะเอาโฆษณาของเราไปปล่อยไว้บนโลกออนไลน์ แต่จะรวมไปถึงการสร้างประสบการณ์ต่างๆให้กับลูกค้าด้วย โดยสาเหตุสำคัญของ Digital Marketing ที่ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวมีดังนี้

1.สร้างความรวดเร็วในการสื่อสารกับลูกค้า ความไม่พอใจของลูกค้าสามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาและพวกเขาไม่ได้รับคำตอบ Digital Marketing ช่วยลดปัญหาของเรา ทั้งในขั้นตอบการรับเรื่องร้องเรียน การตอบข้อสงสัยหรือปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น การ Chat ผ่านสื่อออนไลน์ หรือบนเว็บไซต์ที่สามารถติดต่อกับพนักงานได้โดยตรง จะทำให้ลูกค้าประทับใจเรามากขึ้น

2.การเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว และทุกคนให้ความสนใจ Digital Marketing เป็นที่สนใจของกลุ่มธุรกิจ ในโลกการแข่งขันทางธุรกิจ มีบริษัทเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ที่พร้อมแย่งพื้นที่บนโลกออนไลน์ เพื่อให้เรารอดในการแข่งขัน จึงจำเป็นต้องใช้ Digital Marketing เข้ามาช่วยไม่ว่าจะทั้งการเพิ่มยอดเข้าชมเว็บไซต์ของเรา หรือ การเพิ่มยอดขาย

3.เปิดโอกาสให้สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้ตรงจุด เราสามารถใช้ Digital Marketing สร้างสรรค์โฆษณาต่างๆ ให้กับสินค้าและบริการของเราได้อย่างอิสระ ด้วยรูปแบบการทำการตลาดแบบ Digital Marketing กำหนดประเภทของสื่อ เช่น ใช้ Infographic นำเสนอเรื่องราวที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่ายขึ้น เพื่อดึงดูุดความสนใจ การทำ E-mail Marketing ที่สามารถส่งถึงลูกค้า ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย สิ่งเหล่านี้จะทำให้ลูกค้าไม่รู้สึกว่าแคมเปญการตลาดของเราเยอะเกินไป และยังไม่รู้สึกรู้สึกอึดอัดเวลาเจอโฆษณาตามสื่อออนไลน์ต่างๆด้วย

4.โอกาสในการลดค่าใช้จ่ายลงได้ Digital Marketing ช่วยลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการทำการตลาดของเราได้ เพราะค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านการตลาดบนโลกออนไลน์สามารถเพิ่ม ลด และกำหนดค่าใช้จ่าย ในแต่ละช่องทางเพื่อให้ตอบโจทย์กับจุดประสงค์ที่เราต้องการได้