Do4day Production.co.,ltd บริการออกแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ เราเชี่ยวชาญ ทั้งด้านUX และ UI เพิ่มโอกาสทางธุริกิจ เพิ่ม ROI ขั้นสูงสุด Do4day Production.co.,ltd รับบริการออกแบบเว็บไซต์ และแอปพลิเคชั่น ให้บริการดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ
Nav FIlter

DO4DAY
PRODUCTION.CO.,LTD

NOBODY CAN DO. BUT I CAN!

Nav FIlter

วิสัยทัศน์องค์กร ORGANISATIONAL VISION

"เราพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง และพัฒนาตนเองในทุกเรื่องโดยพร้อมที่จะฟัง จะติดตามจะเรียนรู้"

พันธกิจ

MISSION

บริษัทดูฟอร์เดย์ โปรดักชั่น ให้เกิดบริการที่หนึ่งในใจลูกค้าในด้านการให้บริการต่างๆ การติดตามการทำงาน รวมถึงราคา ด้วยบริการที่จริงใจดุจญาติมิตร

วัฒนธรรมองค์กร

ORGANISATIONAL CULTURE

"ทำงานเป็นทีม" เอื้อเฟื้อเพื่อแผ่ อยู่และดูแลกันแบบครอบครัวแต่แฝงไปด้วย ความเป็นมืออาชีพทุกอย่างโปร่งใส พร้อมตรวจสอบ

ความเชื่อของเรา

Firmness

ความเชื่อของเราพวกเราเชื่อเสมอว่า "ไม่เคยมีสิ่งใดเลยที่ได้มาอย่างง่ายดายโดยที่ไม่เคยผ่านความพยายาม..แม้เพียงครั้งเดียว"

class=

เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อวิเคราะห์โจทย์ที่มีและความต้องการของลูกค้า

"DO4day ใส่ใจกับลูกค้า ตั้งแต่ขั้นตอนแรก ไม่ว่าจะเป็นการวางวัตถุประสงค์ กำหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชัดเจน ศึกษาข้อมูลและความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า มีการกำหนดเวลาการทำงานอย่างชัดเจน"

Pachara Khlonghaibong

ART DIRECTOR

"สร้างสรรค์คุณภาพในชิ้นงาน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อร่วมฟัง ร่วมวิเคราะห์เนื้อหา ในสิ่งที่คุณต้องการให้ตรงมากที่สุด"

PROFILE

Tachasit ontop

MULTIMEDIA

"สร้างสรรค์คุณภาพในชิ้นงาน และสร้างสรรค์ไอเดียให้ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ"

PROFILE

Phubodin Thongthaem Na Ayudhya

CEO

"สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา เมื่อผลงานทำเสร็จสิ้นเรียบร้อย จะมีการติดตามสอบถามปัญหาการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลเอาใจหลังการขาย เมื่อลูกค้าประสบกับปัญหาในการทำงาน สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามหารือได้ทันที"

PROFILE

Anuchid Sriburin

GM

"ทีมงานจะติดตามการทำงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของการทำงาน ให้ลูกค้าดูผลงานอย่างสม่ำเสมอ เรามีระบบการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อคงไว้ซึ่งความสำเร็จร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ชิ้นงานออกมาตรงใจลูกค้ามากที่สุด"

PROFILE

Pachara Khlonghaibong

ART DIRECTOR

"สร้างสรรค์คุณภาพในชิ้นงาน ยินดีให้คำปรึกษาฟรี เพื่อร่วมฟัง ร่วมวิเคราะห์เนื้อหา ในสิ่งที่คุณต้องการให้ตรงมากที่สุด"

PROFILE

Tachasit ontop

MULTIMEDIA

"สร้างสรรค์คุณภาพในชิ้นงาน และสร้างสรรค์ไอเดียให้ออกมาเป็นผลงานที่สมบูรณ์แบบ ทั้งภาพนิ่งและวีดีโอ"

PROFILE

Phubodin Thongthaem Na Ayudhya

CEO

"สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับจากเรา เมื่อผลงานทำเสร็จสิ้นเรียบร้อย จะมีการติดตามสอบถามปัญหาการใช้งานเพื่อให้ลูกค้าได้รับการดูแลเอาใจหลังการขาย เมื่อลูกค้าประสบกับปัญหาในการทำงาน สามารถโทรเข้ามาปรึกษาสอบถามหารือได้ทันที"

PROFILE

Anuchid Sriburin

GM

"ทีมงานจะติดตามการทำงานเพื่อรายงานความคืบหน้าของการทำงาน ให้ลูกค้าดูผลงานอย่างสม่ำเสมอ เรามีระบบการทำงานร่วมกันกับลูกค้า เพื่อคงไว้ซึ่งความสำเร็จร่วมกัน วัตถุประสงค์เพื่อให้ชิ้นงานออกมาตรงใจลูกค้ามากที่สุด"

PROFILE
1 / 4

Contact Us